Zgłaszanie ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku odbywa się przez stronę:

www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/oferty